Skip to main content

Annuleringsvoorwaarden 2-daagse cursus

Annuleringsvoorwaarden 2-daagse cursus

1. Definitie Annuleren
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden of niet verschijnen op de cursus om welke
reden dan ook.

2. Annuleren
Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de cursus volgt geen restitutie en zal er € 50,- aan annuleringskosten in rekening worden gebracht..
Met annulering binnen 7 dagen wordt het volgende bedoeld: Indien een cursus op zaterdag start dan is de laatst mogelijke dag om kosteloos te annuleren de vrijdag een week eerder uiterlijk 15.00 uur. Annuleren op de zaterdag (1 week) voor de cursus is in deze situatie te laat.

3. Vervanger
Bij afmelden is het is mogelijk een vervanger op te geven, hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Hiervoor stuurt u tenminste 48 uur voor aanvang van de cursus een mail met
het verzoek tot vervanging. Alle verplichte cursuskosten worden hiermee overgedragen naar de nieuwe deelnemer. Het is de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke cursist deze kosten aan de vervanger te melden.

4. Overmacht 
Golfacademie Nederland behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmacht situatie voordoet, zulks ter beoordeling
van Golfacademie Nederland, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen.

5. Overmacht deelnemer
In geval van een overmacht situatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld overlijden, een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer
redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, zal Golfacademie Nederland beoordelen of annulering kosteloos kan plaatsvinden.

6. Algemeen
Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 2-daagse baanpermissie cursussen van € 179 (en € 184 bij een boeking vanaf 1 april 2023) die Golfacademie Nederland organiseert. Golfacademie Nederland gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden bij inschrijving voor een cursus.