Skip to main content

Balposities, hoe zat het ook al weer?

Maar hoe zat het ook al weer met die balposities per club? Hoe zet je te voeten neer ten opzichte van de bal? Een klein geheugensteuntje...

Juiste balpositie bepaalt de balvlucht en richting van de golfbal

De positie van de golfbal in je stand voordat je de golfswing gaat maken is van groot belang voor de richting van de bal. Als je een ‘volle’ swing gaat maken en de golfbal ligt te veel naar het midden dan zal de bal eerder naar rechts gaan. 

balpositie

Zo bepaal je de stand ten opzichte van de golfbal

De balpositie heeft in eerste instantie te maken met het zwaartepunt in je houding en op de tweede plaats je gewichtsverplaatsing. Tot slot is de positie van het slagvlak ten opzichte van de shaft van belang. Dit bepaalt namelijk wanneer je de golfbal gaat raken in de terugzwaai van de golfswing.

Balpositie met je ijzers 8,9, PW, SW en LB

Het zwaartepunt van je swing ligt achter je borstbeen, in het midden dus. Als je weinig tot geen gewichtsverplaatsing hebt, zoals bij het chippen en pitchen, blijft dit zwaartepunt op dezelfde plek dus moet je balpositie in het midden van je stand zijn. Je staat met je rechter en linkerbeen op dezelfde afstand ten opzichte van de golfbal.

Balpositie bij je IJzer 4 tot en met 7

Doordat er bij het maken van een hele swing gewichtsverplaatsing optreedt, verschuift het zwaartepunt iets naar links en gaat de balpositie dus iets naar voren in de stand. Hierdoor moet je een bredere stand in te nemen en ligt je bal iets links van het midden (zie afbeelding).

Balpositie bij de driver en woods

De juiste balpositie bij een hybride, wood en driver is anders dan bij een ijzer omdat het slagvlak van deze golfclubs  meer naar voren staat (slagvlak zit vóór de 'shaft'). Hierdoor moet de balpositie ook meer naar voren. Om die reden neem je de juiste stand in voor het maken van een golfswing met de hybride, driver of wood als je met je linkerhak ter hoogte van de golbal staat (vanuit een rechtshandige golfspeler bekeken).

Controleer altijd de positie van de golfbal

Het is van belang dat je bij iedere golfswing controleert of je de juiste stand hebt ingenomen. Een klein foutje heeft namelijk grote gevolgen voor de juiste richting. Dus al heb je nog zo’n mooie golfswing, als de balpositie niet goed is blijf je achter de feiten aanlopen.

Let op: alle aanwijzingen zijn bekeken vanuit een rechtshandige speler.