Skip to main content

Regelwijzigingen per 1 januari 2023

De golfregels worden eens in de vier jaar gewijzigd. Het gaat hierbij om verbeteringen en preciseringen zodat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. Op deze pagina laten we de belangrijkste regelwijzigingen per 1 januari 2023 zien. Bij deze update van het regelboek 2023-2027 gaat het om een reguliere aanpassing en een beperkt aantal regelwijzigingen. Bij enkele regels wordt een overtreding per 1 januari 2023 minder zwaar bestraft.